• Suomeksi
  • På svenskan
  • In English
  • Auf Deutsche
  • In Russian
 
Tel. +358 3 4749232, Fax. +358 3 4748957, Kauppakatu 23, 35800 Mänttä. info@hotellialexander.fi
 
VARAUKSET
Soita
03 4749232

Room annullering

Rummet kann avbokas kostnadsfritt 48 timmar före ankomst.
Hotell

Hotell har rätt att i efterhand utan kortinnehavarens underskrift debitera kundens Visa- eller MasterCard-kort ofakturerade rimliga kostnader för rumsservice, telefon-, minibar- och måltidskostnader och övriga kostnader samt avgifter för icke avbeställda hotellbokningar.

No show-debiteringar

Hotellet kan debitera kunden ett dygns betalning inklusive skatter om rumsbokningen är giltig men kunden inte anländer och inte heller har avbeställt bokningen.